Wat doen wij

OVA zet zich voor haar leden in op het gebied van economie, arbeid, zorg en veiligheid.

Economisch Overleg Platform
OVA is deelnemer aan het Economisch Overleg Platform (EOP), samen met de gemeente Kaag en Braassem en de vertegenwoordigers van verschillende branches en bedrijvenparken. Het EOP vergadert zes keer per jaar. Voorafgaand aan iedere EOP-vergadering heeft de OVA-afvaardiging vooroverleg met ondernemersvereniging OVKB-Oost, LTO, Platform Tuinbouw Veenstreek, Winkelhart, Parkmanagement Veenderveld, Bedrijvenpark De Lasso, Horeca, Bedrijvenpark Drechthoek, Bouwsociëteit en Toerisme/recreatie. Aan de hand van dit vooroverleg wordt de agenda samengesteld. Vier van de zes vergaderingen bij de gemeente zijn met de betrokken ambtenaren, de zogenaamde werkvergaderingen. Twee keer per jaar vindt strategisch overleg plaats met de wethouders.

Economisch Beleidsplan
Een keer in de vijf jaar stelt OVA aan de hand van de wensen en ontwikkelingen in de verschillende sectoren een nieuw Economisch Beleidsplan op, dat als leidraad aan de gemeente wordt overhandigd.

Holland Rijnland en Rijnstreek Koepel Beraad
Het bestuur van OVA neemt deel aan de regionaal overkoepelende partijen om de economische belangen én regionale punten te bespreken die gebiedsoverschrijdend óf van groot lokaal belang zijn, maar bijvoorbeeld onder toezicht van de provincie of Rijkswaterstaat staan. Met een gezamenlijke lobby wordt geprobeerd hier sturing aan te geven.

Ondernemersprijs
Een keer per drie jaar organiseert OVA de Ondernemersprijs Kaag en Braassem, met een speciale categorie voor Startende ondernemers (Startersprijs) en de zzp’ers (ZZP-talent). Een commissie (bestaande uit OVA-leden, de OVA-bestuursvoorzitter en de burgemeester van Kaag en Braassem) toetsen de gekozen kandidaten aan verschillende normen, totdat per categorie drie genomineerden overblijven. De genomineerden en de winnaars worden tijdens een feestelijke bijeenkomst bekendgemaakt.

Samenwerking ondernemersverenigingen
De besturen van OVA Kaag en Braassem en OVKB Oost – de tweede ondernemersvereniging in de gemeente - nodigen elkaar en/of elkaars leden uit voor bijeenkomsten die zich hiertoe lenen. In de overleggen met de gemeente treden ze samen naar buiten. Hierdoor komen gemeenschappelijke belangen, kansen of problemen eerder en beter in beeld.

Contact

OVA Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
Postbus 158
2370 AD Roelofarendsveen
secretariaat@ova-kaagenbraassem.nl