Creation: Free Design

Activiteiten

De OVA zet zich in voor verschillende activiteiten – onder meer op het gebied van economie, arbeid, zorg en veiligheid.

Economisch Overleg Platform
Hierin nemen, behalve de gemeente Kaag en Braassem, OVKB-Oost en OVA ook vertegenwoordigers van de diverse sectoren en bedrijvenparken in de gemeente deel. Ze keer per jaar wordt er vergaderd. Eens in de vijf jaar wordt het Economisch Beleidsplan geactualiseerd.

Overleg Holland Rijnland en Rijnstreek Koepel Beraad
Over actuele ontwikkelingen is er regelmatig overleg tussen deze partijen en vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging.

Ondernemersprijs
Een keer per drie jaar wordt de Ondernemersprijs Kaag en Braassem gehouden. De Commissie Ondernemersprijs (bestaande uit diverse OVA-leden, OVKB-leden, de OVA-bestuursvoorzitter en de OVKB-Oost voorzitter en de burgemeester van Kaag en Braassem) toetsen deze kandidaten aan objectieve normen, totdat drie genomineerden overblijven. Hieruit kiest de commissie de Ondernemer van het Jaar. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in november worden genomineerden en winnaar bekendgemaakt. Ook wordt dan de Startersprijs en de ZZP-talent prijs uitgereikt.

Samenwerking ondernemersverenigingen
De besturen van OVA Kaag en Braassem en OVKB Oost nodigen elkaar en/of elkaars leden uit voor bijeenkomsten die zich hiertoe lenen. In de overleggen met de gemeente treden wij gezamenlijk naar buiten. Ook gemeenschappelijke belangen, kansen of problemen komen door deze contacten eerder en beter in beeld.

Andere activiteiten
Mede door het bestuur in gang gezette initiatieven krijgen de vorm van werkgroepen of commissies. Ook hierin kunnen, afhankelijk van omstandigheden, taak en (persoonlijke) inbreng, OVA-leden en medewerkers van andere organisaties zitting hebben. Daarnaast gebeurt er veel informeel en daarvoor is hulp en inzet van OVA-leden onontbeerlijk. Advies en hulp bij het organiseren van een excursie of het controleren van de jaarrekening: dankzij de actieve leden doet en betekent de OVA veel meer!