Creation: Free Design

OVA en EOP

De ruimte voor ondernemerschap gaat op politiek vlak worden onderzocht en OVA heeft met haar deelname aan het Economisch Overlegplatform (EOP) veel draagvlak gecreëerd op het gebied van de bedrijventerreinen en ruimtelijke ordening. Wel blijft één ding ook voor de toekomst belangrijk: onderneem bij vragen altijd zelf actie, want zonder input begint ook het EOP niet veel.

OVA neemt namens de ondernemers in de gemeente deel aan het EOP. Het EOP vergadert zes keer per jaar met de gemeente en voorafgaand aan ieder EOP heeft de OVA-afvaardiging vooroverleg met Ondernemersvereniging OVKB-Oost, LTO, Platform Tuinbouw Veenstreek, Winkelhart Roelofarendsveen, Parkmanagement Veenderveld, Bedrijvenpark De Lasso, Bouwsociëteit, Horeca, Bedrijvenpark Drechthoek en Toerisme/recreatie. Aan de hand van dit vooroverleg wordt de agenda voor de ‘daadwerkelijke’ vergadering samengesteld.

Op de politieke agenda
Aan de hand van deze overleggen is het afgelopen jaar veel bereikt. Zo is er een goede samenwerking tussen de EOP-partners, die samen krachtig agendapunten neerleggen bij de gemeente. Diverse grotere én kleinere onderwerpen zijn succesvol bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Ook is er een eerste BIZ in Kaag & Braassem opgericht, op parkmanagement Veenderveld. OVA peilde of er voor bedrijventerreinen problemen met stroomvoorziening te verwachten zijn in onze gemeente. De reactie: de komende vijf jaar zeker niet. OVA blijft dit ook daarna in de gaten houden, zeker met de komst van meer zonnepanelen en zonneweides en de teruglevering van energie.

Uitbreidingsplannen
En er wordt dus budget vrijgemaakt voor ruimte voor ondernemerschap, concreet uitgelegd als ruimte voor extra bedrijfsterreinen. De ontwikkeling van de bedrijven in Kaag en Braassem wordt nader onderzocht, zo heeft de gemeenteraad onlangs aangegeven. Er is immers lokaal en regionaal vraag naar bedrijventerreinen, zo bleek uit het Stec-rapport. Het EOP pleit ervoor om bij de invulling van bedrijventerreinen voorrang te geven aan lokale bedrijven met concrete uitbreidingsplannen. Maar daarnaast benadrukt OVA dat ondernemerschap méér is dan ruimte voor bedrijventerreinen, winkelgebied en land- of tuinbouw. Mooi dus dat de gemeente die bedrijvigheid nader gaat onderzoeken.

Voor een goed ondernemersklimaat en tijdig klaar zijn voor de toekomst, heeft het EOP uw input als ondernemer nodig. Heeft u geen vakinhoudelijke belangenhartiger en wilt u toch vragen of een onderwerp inbrengen in het EOP, neem dan contact op met het OVA-secretariaat.