Creation: Free Design

Oproep

De jeugd heeft de toekomst - ook in ondernemen

OVA vindt het belangrijk om de jeugd in onze regio te stimuleren om te kiezen voor beroepen in de gemeente. Of in ieder geval: dat jongeren de bedrijven in de regio kennen. Tijdens overleggen van het EOP heeft OVA al vaker aangegeven dat nauwer contact tussen scholen en de arbeidsmarkt noodzakelijk is. Uit deze gesprekken is een mooi initiatief naar voren gekomen, waar OVA graag aan meewerkt: een Kaag en Braassem-bedrijvendag, waarbij ondernemers, scholen én de gemeente samenwerken.

We willen ondernemers dan ook vragen of zij willen meedoen, om zodoende het talent van Kaag en Braassem ook voor de regio te behouden. Naast de jongere leerling willen we ook invulling gaan geven aan BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)-mogelijkheden voor zowel jongeren als bedrijven.

Er is inmiddels contact gelegd met verschillende scholen in de regio, die enthousiast hebben gereageerd. De Bedrijvendag staat gepland voor november 2018. Wil jij als ondernemer meewerken? Elke ondernemer – van maakbedrijf en verpleging tot accountant, dierenarts of bloemenbedrijf – is welkom. Stuur een mail naar secretariaat@ova-kaagenbraassem.nl, dan nemen wij contact op.