Creation: Free Design

Column

AED; daar red je levens mee

Peter

Eind vorig jaar was ik op een informatieavond in het gemeentehuis over burgerhulpverlening en een AED-netwerk. Heel interessant! Er zaten vooral EHBO’ers en burgerhulpverleners in de zaal. Na afloop heb ik me opgegeven voor de werkgroep ‘Hartveilig Wonen gemeente Kaag en Braassem’. Inmiddels zijn we een paar vergaderingen verder en maken we vorderingen met het opzetten van een gemeentelijk dekkend netwerk van openbaar beschikbare AED’s. Zo’n Automatisch Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat, dat bij een hartstilstand door het geven van een elektrisch schok het hartritme weer kan herstellen.  Het zou prachtig zijn als er overal voldoende AED-apparaten beschikbaar zijn en dat er genoeg burgerhulpverleners zijn om het eenvoudige apparaat ook daadwerkelijk te gebruiken! Want zo moeilijk is dat niet.

In de praktijk komen we erachter dat veel AED’s bij instellingen en bedrijven wel aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld achter gesloten deuren hangen. Samen met de gemeente proberen we de bedrijven waar een AED hangt, over te halen om deze aan te melden voor openbaar gebruik. Zo ja, dan kan de gemeente eventueel helpen bij het aanschaffen van een afsluitbare, voor hulpverleners bereikbare buitenkast. We hopen hiermee snel een dekkend netwerk te realiseren.

En dan nu de hamvraag. Wilt u hier, als plaatselijke ondernemer, ook aan meewerken? Samen met de gemeente beoordelen wij op welke plekken een openbaar bereikbare AED het meest praktisch is.
En dan ga ik nog even door: want het is noodzakelijk dat er genoeg oproepbare burgers die als hulpverlener met de AED’s kunnen omgaan. Je kunt je aanmelden bij stichting STAN (Standby to help), voorheen Hartveilig wonen. Deze organisatie registreert alle Nederlanders die medeburgers hulp en zorg kunnen bieden in geval van nood. En die ze ook kan mobiliseren als dat nodig is. Een kleine moeite, maar een héél groot plezier!

Peter Koek,
Peter Koek Taxatie en Expertise

 

Peter Koek,
Peter Koek Taxatie en Expertise