Creation: Free Design

Verslag

Jaarvergadering Heembouw

Op woensdag 28 maart waren we, voor de 31e jaarvergadering, te gast bij Heembouw. Directielid Peter Lammertink hield een presentatie over waar het bouwbedrijf anno 2018 voor staat: plekken creëren waar mensen willen zíjn. Vervolgens opende OVA-voorzitter Hans Straathof de vergadering, waarin niet alleen de jaarcijfers langskwamen, maar bestuurslid Marco van der Meer de aanwezigen ook kort meenam in de activiteiten die het afgelopen jaar werden georganiseerd. Barry Verdel lichtte het EOP-verslag toe. Zes keer per jaar neemt OVA immers deel aan het EOP-overleg met belangengroepen en gemeente. Dit zijn reguliere vergaderingen en twee keer per jaar strategisch met de wethouders erbij. Na de vergadering kregen alle aanwezigen nog een uitgebreide rondleiding in het gerenoveerde Heembouw-bedrijfspand.