Creation: Free Design

OVA actueel

OVA Kaag en Braassem pleit voor meer ruimte voor ondernemen

De belangen van ondernemers staan bij al onze activiteiten voorop. Een heel duidelijke is dat we als ondernemers voldoende ruimte hebben én krijgen om te ondernemen. Dat was dan ook een van de thema’s, die het bestuur op 18 september inbracht tijdens de oordeelvormende raadsvergadering – ter voorbereiding op het MRSV.

Uitbreidingsgebieden
Want ís er in de gemeente wel voldoende ruimte om te ondernemen? Het bestuur vraagt het zich af. Bedrijventerreinen raken vol, maar ook land- en tuinbouw hebben ruimte hard nodig. De gemeenteraad zal tijdig moeten nadenken over uitbreidingsgebieden. En misschien zelfs voor de komende twintig jaar moeten onderzoeken welke behoefte er is; ook bijvoorbeeld ten aan zien van een nieuw op te zetten bedrijventerrein. Want, zo meent het bestuur: ‘Je kunt wel grond opofferen voor noodzakelijke woningbouw, maar dan moet je je ook bewust zijn van welke nieuwe behoeften dat geeft.’

Werkgelegenheid
Een dringend verzoek is dat ze daarbij rekening houdt met nieuwe bedrijfsvoering. Neem bijvoorbeeld hybride ondernemerschap – het combineren van verschillende business, deels in loondienst, deels een eigen bedrijf -, zoals toerisme en landbouw, maar ook webshops en gewone winkels. Maar ook de ruimte om dit alles te ontwikkelen. Denk daarbij aan samenwerken en zelfstandigheid stimuleren, zoals het adopteren van een rotonde of het opzetten van een BIZ (bedrijven investeringszone).

Ook pleit OVA voor een zwaarder belang van werkgelegenheid. ‘Grotere bedrijven hebben in de gemeente ruimte nodig. We moeten zien te voorkomen dat dergelijke bedrijven gaan vertrekken. Voor ondernemers blijft het overigens zaak nog beter - en vaker - onder woorden te brengen wat je wilt. De kans wordt daarmee groter dat je het ook krijgt.’

Werkersmentaliteit
OVA pleit, kortom, voor meer ruimte voor ondernemen – letterlijk en figuurlijk. ‘We moeten de ruimte krijgen om flexibel met ruimte om te gaan. Immers: ondernemerschap zit in het DNA van de mensen in ons werkgebied, van oudsher kwekers en boeren. Dit heeft onze werkersmentaliteit gevormd. Die cultuur moeten we koesteren. Daarom moet ondernemerschap hoog op de agenda blijven.’

 

Spreek je uit en doe mee

Momenteel wordt er in dit kader
- ‘hoeveel ruimte hebben we nodig
om te ondernemen?’-

een behoefte-onderzoek gedaan
op bedrijventerreinen in de regio.
Hiervoor zullen alle ondernemers op
korte termijn een enquête ontvangen.
Doe mee en laat je stem horen.