Creation: Free Design

OVA actueel

EOP en RKB

Raadsvergadering - Op 18 september heeft het bestuur van OVA Kaag en Braassem tijdens de oordeelvormende raadsvergadering - ter voorbereiding op het MRSV -
de volgende thema’s ingebracht:
-    Is er voldoende ruimte om te ondernemen: bedrijventerreinen raken vol, maar ook land- en tuinbouw heeft ruimte hard nodig. De gemeenteraad zal tijdig moeten nadenken over uitbreidingsgebieden voor ondernemerschap.
-    Duurzaamheid: er is bij ondernemers al veel aandacht voor, maar het is geen kwestie van ‘of een nieuw bedrijventerrein of windmolens’. Die thema’s (duurzaamheid en ruimte om te ondernemen) moeten echt los worden gezien en als
zodanig worden behandeld.
-    Bereikbaarheid van ondernemers: o.a. parkeervoorzieningen op bedrijventerreinen en in winkel-
gebied, een goede ov-verbinding voor klanten en werknemers én goede ontsluitingswegen voor bijvoorbeeld vrachtverkeer.

De kernvraag van OVA was: wordt ondernemerschap door de gemeenteraad op waarde geschat? Het OVA-bestuur is daarbij heel benieuwd naar de nieuwe politieke programma’s. Benieuwd naar het hele OVA-inspraakartikel? Kijk op de website: ova-kaagenbraassem.nl

EOP - Als lid van het Economisch Overleg Platform (EOP) spreekt het OVA-bestuur tot zes keer per jaar met een afvaardiging van ondernemend Kaag en Braassem. Daarna worden actuele punten meegenomen in een overleg met de gemeentelijke overheden. Een van de thema’s was de samenwerking van ondernemers met scholen. Een samenwerkingspunt waar de gemeente ook echt aan wil bijdragen. Er zijn veel leerbedrijven in Kaag en Braassem. OVA zet zich de
komende maanden in om verschillende partijen bij elkaar te brengen.