Creation: Free Design

OVA actueel

EOP en RKB

EOP - Als lid van het Economisch Overleg Platform (EOP) spreekt het OVA-bestuur vier tot zes keer per jaar met een afvaardiging van ondernemend Kaag en Braassem. Daarna worden actuele punten meegenomen in een overleg met de gemeentelijke overheden. Besproken thema’s in de afgelopen maanden:

  • het koopstromenonderzoek (met feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel)
  • duurzaamheid
  • de MRSV (de economische visie en economische agenda met betrekking tot de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie: hoe ziet Kaag en Braassem eruit in 2030). Er wordt gepleit voor ruimte voor ondernemers: voor de groei van bedrijvigheid.
  • detailhandel op bedrijventerreinen A4 (onder meer over het onderzoek en de marktanalyse, die adviesbureau STEC Groep onlangs heeft opgesteld).

 

RKB - Als lid van het Rijnstreek Koepel Beraad is het OVA-bestuur aanwezig bij het kwartaaloverleg. In dit gemeentegrensoverschrijdende platform wordt overleg gevoerd over de regio door het bedrijfsleven (verschillende ondernemersverenigingen) met de diverse overheden. Naast de Koepel Rijnstreek is er een koepel Duin- en Bollenstreek en een cluster rondom Leiden.