Creation: Free Design

dedagvan

Bart Elstgeest

bart

In 2013 heb ik mijn bouwkundig tekenbureau opgericht. Ik ben voor 80 procent freelance 3D bouwkundig tekenaar. Verder doe ik nog andere tekenopdrachten en de administratie. Op het moment werk ik veel in opdracht van Habeon architecten (Heembouw). Ik ben al een aantal maanden betrokken bij de uitwerking van een groot kantoorpand plus bedrijfshal, van respectievelijk 9000 en 20.000 vierkante meter. In overleg met de architect werk ik het bouwkundige 3D model uit, van ontwerp- tot uitvoeringsfase.

8.00-12.00 uur, kantoor Heembouw Rotterdam - De dag begint met een ‘Clashsessie’. Constructeurs, installateurs en andere leveranciers komen elke dinsdagochtend samen. Iedere partij levert dan een 3D-model van zijn specialisme aan: de constructeur van de constructie, de sprinklerleverancier van de totale sprinklerinstallatie etcetera. Als je deze 3D-modellen in één model samenvoegt (‘clashen’), ontstaat er een prototype van het te realiseren gebouw. Hierdoor worden in het ontwerp de bouwfouten al uit het project gehaald. Gaat er bijvoorbeeld een leiding door een draagbalk, dan ontstaat er een ‘clash’. De leiding moet dan worden omgelegd of er moet een gat in de draagbalk worden gemaakt en berekend. Tijdens deze clashsessie brengt iedere partij zijn specialisme in. Zo kunnen we in korte tijd gezamenlijk beslissingen nemen.

13.00 - 17.00 uur - Tijd om de ‘clashes’ te verwerken in het bouwkundig model, dat onder mijn verantwoordelijkheid valt. De werkvoorbereiding van Heembouw heeft ondertussen een leverancier gevonden voor het leveren van de aluminium kozijnen. Hierdoor kan ik verder met het detailleren van de kozijnaansluiting met het gevelpakket en de stelkozijnen. Het hele 3D-model wordt zo stukje bij beetje elke dag wat gedetailleerder. Het begint steeds meer op het gebouw te lijken dat straks ook een-op-een zo gebouwd gaat worden.

18.00 - 23.00 uur - Thuis aangekomen gauw even eten en dan door met de verbouwing van mijn huis. Vanavond moet de trap geverfd. Helaas blijft er op dit moment weinig tijd over om te trainen voor de voetbal, maar dat komt wel weer als de verbouwing klaar is.

FB IMG 1492691587116FB IMG 1492691605023