Creation: Free Design

Participatiewet

Participatiewet 2Participatiewet kan voor iedereen werken

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een banenafspraak gemaakt. In de gemeente Kaag en Braassem zoeken werkgeversadviseurs Shaam Salikram en Corine den Hartog passende arbeidsplaatsen bij ondernemers. Zij laten je aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien hoe een plaatsing in z’n werk gaat. Én welke voordelen het biedt.

A. van der V. uit Kaag en Braassem is een jongeman van 20 jaar. Hij heeft speciaal onderwijs gevolgd (opleiding vmbo niveau 1 en een vakopleiding niveau 2) en werkte op stages goed en nauwkeurig. Vanwege zijn beperking is het belangrijk dat er aanpassingen op de werkplek gedaan worden. Denk aan: duidelijke instructies, langere inwerktijd, structuur in het werk en duidelijkheid over afspraken, en dagelijkse (positieve) feedback. Zonder deze aanpassingen is hij niet (structureel) in staat zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. A. zit thuis omdat het niet lukt om ‘binnen te komen’ bij een werkgever. Initiatief en communicatie met onbekende mensen is wat lastig voor hem. Hij loopt een krantenwijk maar wil graag betaald aan het werk op zijn vakgebied als constructiemedewerker en/of iets met zijn handen doen. Hij doet twee dagen per week vrijwilligerswerk in houtbewerking. Dat  vindt hij leuk, hij is handig en het contact met collega’s verloopt prettig.

Doel: een (bijna) jobready kandidaat zoals A. wordt door de werkgeversadviseurs bemiddeld naar een banenafspraak.

Hoe?
Stapsgewijs worden de volgende stappen genomen:

  • De werkgeversadviseurs benaderen bedrijven die op zoek zijn naar een stagiaire.  Zij bespreken de wensen en mogelijkheden, eisen aan de stageplaats en persoonlijke kwaliteiten van de kandidaat. Een korte rondleiding geeft goed inzicht in de concrete uitvoering van taken, de werkplek en de sfeer van het bedrijf. Lijkt de werkplek geschikt, dan bespreekt de werkgever het in het team.
  • De werkgever is enthousiast en wil A. spreken. Er volgt een vrijblijvend sollicitatie/kennismakingsgesprek. Na een positief gesprek, maken we afspraken voor de start van een proefplaatsing. Bij goed functioneren volgt een dienstverband van minimaal 6 maanden. In het geval van A. besluiten we eerst een stagetraject in te zetten om aan leerdoelen te werken. Bij positief resultaat volgt een proefplaatsing. Indien nodig wordt een jobcoach ingezet. A. heeft het goed naar zijn zin, werkgever is erg tevreden maar verwacht nog iets meer initiatief. De jobcoach gaat samen met A. aan de slag. Tijdens de eindevaluatie blijken de doelen behaald en zijn beide partijen tevreden. Er volgt een proefplaatsing.
  • Aansluitend wordt een arbeidsovereenkomst geboden. De werkgever krijgt in dit geval maandelijks 50% loonkostensubsidie (zie ook hieronder).

 

Overzicht in te zetten instrumenten voor werkgever
  • Loonkostensubsidie: op basis van loonwaarde (maximaal 70% van het wettelijk minimumloon + 23%)
  • No-riskpolis: UWV keert ziektewetuitkering als arbeidsbeperkte ziek wordt  
  • Jobcoaching: via de gemeente ter ondersteuning van kandidaat en werkgever
  • Stage en proefplaatsing: maximaal 3 maanden, bepalen inzet en ontwikkeltraject
  • Advies en ondersteuning: werkgeversadviseurs ontzorgen.