Creation: Free Design

Verslag

Dé OVA Duurzaamheidsbijeenkomst: inspirerend

Maandag 10 april hield OVA Kaag en Braassem bij Dammie van der Poel van de Gebr. Van der Poel in Oud Ade een bijzondere Duurzaamheidsbijeenkomst. De aanleiding voor dit thema is het feit dat duurzaamheid een steeds actueler onderwerp wordt. Ook voor ondernemers.

De avond startte met Cora Gijswijt, voorzitter van het Duurzaamheidsplatform van de gemeente. Zij legde kort uit wat het platform doet en voor wie. ‘Wij zijn in maart vorig jaar gestart om de duurzame ambitie van de gemeente te verwezenlijken: energieneutraal zijn in 2040. Dat betekent: burgers én bedrijven informeren over duurzame initiatieven, maar ook het steunen van lokale initiatieven en promoten van regelingen zoals de duurzaamheidslening.’ Ook de natuurontwikkeling wordt hierbij niet uit te oog verloren. Zij vertelde over de meest actuele actie: er wordt gezocht naar platte daken voor de aanleg van grote zonnepaneelvelden.

Dammie van der Poel vertelde vervolgens dat hij in 2009 al met de duurzaamheidsplannen rondliep. ‘De crisis zette de plannen even in de ijskast, maar toen in 2012 de nieuwbouwplannen concreet werden, werd ook het energiebesparende deel net zo hard weer meegenomen.’ Dit resulteerde onder meer in verwarming van het pand door warmtepompen die warmte uit het water halen (geen gas meer) en vloerisolatie. Dit kostte wel weer meer stroom en ter compensatie werden er 350 zonnepanelen op het dak gelegd. Bram van der Poel en Robert Schouten van Schouten zonne-energie en Schouten Installatiebedrijf lichtten tot in detail toe hoe deze systemen tot stand waren gekomen. Ook werd geïnvesteerd in ledverlichting en bewegingsmelders. Het resultaat? Vorig jaar was het pand van Gebr. Van der Poel energieneutraal.

Maar gaat Dammie nog door? ‘Jazeker. De machines verbruiken nog veel diesel. Daar valt nog wel wat te verbeteren.’ Kostenbesparing was voor hem niet de voornaamste reden. ‘Nee, ik vind echt dat we zelf iets moeten doen aan de manier hoe we met de aarde omgaan. Ik wilde de investeringen dus gewoon doen en heb ze meegenomen in het budget.’
Daarna was het woord aan Maurice Beijk, een bijzondere spreker, specialist Duurzaam Bouwen. ‘Groen moet je gewoon doen’ is zijn motto. En: ‘Tegenwoordig is groen ook ‘poen’.’ Tijdens zijn presentatie over hoe een chemisch vloerenbedrijf als Unipro uit Haaksbergen de groenste van Nederland kon worden - met veel verve en humor gebracht -, hingen de aanwezigen aan zijn lippen. Ook verwoordde hij hoe hij zijn huis energieneutraal heeft gebouwd. Geen gas- of rioolaansluiting, bouwen met Marktplaatsafval, zonnepanelen naast reflecterend wateroppervlak, bouwen in een ei-vorm, planten op het dak tegen fijnstof en voor verkoelende wateropname. We zullen echt moeten veranderen, omdenken, zo pleitte hij. En dat is niet erg, want: ‘Als je altijd doet wat je deed, zul je altijd krijgen wat je kreeg.’

Het was, kortom, een vol programma, dat zorgde voor meer kennis en inspiratie omtrent duurzaamheid. Meer info over dit onderwerp? Meld je tot OVA, dan verwijzen wij je door naar de desbetreffende personen of instellingen.