Creation: Free Design

Broodfonds

broodfondsNog even en dan ziet Broodfonds Goeie Buren het levenslicht. In navolging van andere regio’s heeft ondernemersvereniging OVA het voortouw genomen in de oprichting van een Broodfonds voor ondernemers in Kaag en Braassem.

Tijdens een bijeenkomst op 20 februari werd onder de aanwezige leden en niet-leden een bestuur gevormd. Kersverse voorzitter is Bart van Rijn, Anoesjka van den Bogaard is secretaris en José Warmerdam wierp zich op als penningmeester. Hiermee werd definitief een start gemaakt voor de oprichting van de vereniging Broodfonds Goeie Buren.

Een broodfonds is een manier voor ondernemers om zich bij ziekte – gedurende de eerste twee jaar – te verzekeren van inkomsten. Het Broodfonds werkt volgens het schenkkringprincipe. Dat wil zeggen dat alle leden van het Broodfonds leden die door ziekte zijn uitgevallen maandelijks een schenking doen.

De naam ‘Goeie Buren’ is gekozen naar aanleiding van café de Buren, waar OVA regelmatig zitting houdt en waar ook de allereerste ontmoeting tussen de leden plaatsvond. ‘Daarbij is het ook een gemoedelijke naam, die aansluit bij de sfeer tussen de Broodfondsleden.’

Voor de oprichting van een Broodfonds zijn minimaal 25 leden nodig en maximaal 50. Medio 2017 moet de oprichting een feit zijn. Ben je ondernemer in Kaag en Braassem of nabije omgeving en wil je meedoen aan Broodfonds Goeie Buren? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met  secretaris Anoesjka van den Bogaard: bestuur.goeie-buren@broodfonds.nl.