Lidmaatschap

Om OVA-lid te worden, moet u als ondernemer – onder welke rechtsvorm dan ook - gevestigd zijn in of in de naaste omgeving van de gemeente Kaag en Braassem. Óf op grond van uw leidende functie in een aldaar gevestigde onderneming maatschappelijk met een ondernemer gelijk kunnen worden gesteld.

Wilt u zich opgeven als lid vul dan onderstaand formulier in.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Graag de volgende code invullen
Invalid Input

Bij het aangaan van het OVA-lidmaatschap verstrekt u enkele persoonsgegevens (NAW-gegevens en emailadres) aan de OVA. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op:
a. Het verstrekken van informatie en/of het toesturen van (digitale) nieuwsbrieven;
b. Het verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten, evenementen, workshops, etc., soms aan alle OVA-leden, soms aan een gerichte doelgroep/branche binnen de OVA-leden;
c. Het informeren over andere publiciteitsmogelijkheden in het OVA nieuws, website, etc.
Door het aangaan van het lidmaatschap verleent u toestemming deze gegevens voor genoemde doeleinden te gebruiken.
Voor zover u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat van de OVA. Bij beëindiging van het lidmaatschap kun je vragen je gegevens te verwijderen.

Contact

OVA Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
Postbus 158
2370 AD Roelofarendsveen
secretariaat@ova-kaagenbraassem.nl