Creation: Free Design

OVA Ondernemersverening Kaag en Braassem

De OVA Ondernemersvereniging Kaag en Braassem is opgericht in september 1987 als Ondernemers Vereniging Alkemade. In de wandelgangen werd al snel gesproken over ‘de OVA’. De ondernemersvereniging wilde de inmiddels tot eigennaam uitgegroeide naam handhaven na de fusie van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude. Gekozen werd voor de naam: OVA Ondernemersvereniging Kaag en Braassem.

De belangrijkste doelen van de OVA Ondernemersvereniging Kaag en Braassem:
Het bevorderen van contact tussen ondernemers in en rond Kaag en Braassem. Hiertoe organiseert de OVA door het jaar heen regelmatig afwisselende bijeenkomsten (zie Bijeenkomsten).
 Opkomen voor de economische en maatschappelijke belangen van de ondernemers uit onze regio. Het OVA-bestuur overlegt regelmatig met het gemeentebestuur, politieke partijen en andere instanties, zoals het Economisch Overleg Platform (zie Activiteiten). Ook is er contact met andere ondernemersverenigingen in de regio; alles in het kader van informatie-uitwisseling.